Brilliant lyrics. Production by Mats Norman (Lilla Sällskapet)